"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

Заводски Строежи- Девня

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД е строителна фирма с повече от 50 годишен опит в строителството, ремонта и поддръжката, както на промишлени, така и на обществени обекти. Дружеството разполага с бази в градовете Варна, Девня и Силистра, които предлагат всички видове услуги, свързани със строителството и производството на строителни материали, акредитирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - №161-03 / 01.12.2000г. Базите включват 6 бетонови центъра, варови възли, акредитирани строителни лаборатории, цехове за арматура, за метални конструкции, В и К двор, тенекеджийска работилница, дърводелска работилница, ел.работилница, борса за строителни материали, работилница за производство на алуминиева дограма, лиценз за изграждане на газопроводи и др.

Дружеството има повече от 400 човека квалифициран перонал и оказва положително влияние за заетостта в региона.

Приоритет в мениджмънта на дружеството са:

  • поетапно модернизиране на строителното оборудване;
  • автоматизиране на производствените процеси;
  • диверсификация на пазара;
  • нововъведения в сферата на използваните материали за производство;
  • развитие на продуктовата линия;
  • сертифициране на производството.

"Дружеството залага на високото качество на продаваните строителни материали и услуги. Политиката на компанията изключва всякакви компромиси с технологичните и екологични стандарти. Строителните бази са съобразени с всички действащи нормативи и най-добрите европейски практики.