"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

ДЕЙНОСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

"Заводски строежи - Девня" АД разполага с производствени бази в гр.Девня , гр.Варна и гр.Силистра. Дейността им има следните подразделения:

 1. Общостроителни работи: Изкопи, кофражи, бетонови работи, зидарии, мазилки, скелета, заготовки и монтаж метални конструкции и арматури, манжаж на стом.сглобяеми конструкции, и пилотно фундиране, технологични тръбопроводи; ж.п. строителство; газопроводи, настилки бетонови, настилки асфалтови, чакълени настилки и др.
 2. Довършителни работи: Цементови замазки боядисване /в т.ч. алпииски способ/, монтаж дограми, остъкляване, облицовки, обшивки, настилки по подове, В и К инсталации, хидроизолации, тенекеджийски работи, топлоизолации, киселиноустойчиви изолации, специални облицовки, антикорозионни защити, шлакоструене, ел. инсталации и др.
 3. Помощна и спомагателна дейност: Изкопи, насипи, разбиване бетон, пренос бетон, транспорт на материали и земни маси, валиране насипи, и чакълени настилки и пясъкоструене.
 4. Бетонов център: 6 броя във Варна, Девня , Силистра - Производство на всички видове бетон включително специални бетони.
 5. Варов възел: Производство на варови разтвори.
 6. Дърводелска работилница: Производство на дограма и дърводелски услуги, облицовки.
 7. Арматурен цех: Заготовка арматура от всички видове арматурни стомани.
 8. Метални конструкции: Заготовка на метални строителни конструкции и строително железарски произведения.
 9. В и К двор: Заготовка на поцинковани тръбопроводи, елементи за ВиК инсталации, метални тръбопроводи, РVС тръбопроводи, полиетиленови и полипропиленови тръбопроводи , газопроводи и др.
 10. Строителна лаборатория: Входящ контрол, технически контрол, на цимент, добавъчни материали за бетони, настилки, арматурна стомана и др.
 11. Електрически услуги: Вътрешни инсталации, бобинаж, ремонт на ел.съоръжения и др.
 12. Производство на ст.бетонови изделия: пътни панели, ВиброелементиСглобяеми стоманобетонови елементи/ - стенни панели, колони, козерки ; елементи за ст.бетонови шахти; стоманени бетонови стълбчета за огради; пръстени за кладенци; клоцове, и др.
 13. Цех за заготовка на алуминева дограма: Заготовка и монтаж на алуминиева дограма.
 14. "Девня пласт", гр.Варна - Предприятие за производство на РЕ тръби висока плътност.