"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

КЛИЕНТИ

Клиенти и партньори през последните години са:

 1. "Девен" АД
 2. "Ойлтанкинг" АД
 3. "Солвей - Соди" АД
 4. Завод "Фаянс" АД
 5. "Инжстрой Инженеринг" ЕООД
 6. "Канотранс" ООД
 7. "Стълков Брадърс" ООД
 8. "Т Е Ц - Варна"
 9. "Бросс Холдинг"
 10. Община Девня
 11. ВСУ "Черноризец Храбар"
 12. Банка "Хеброс" - клон Варна
 13. "К З У"
 14. И П "Пристанищна администрация"
 15. "Алгид" ЕООД
 16. "Пристанище - Варна"
 17. "Декафос" АД
 18. "А Б В"
 19. "Монтажи" ЕАД
 20. Кораборемонтен завод "Одесос"
 21. "З С К",
 22. "Благстрой"
 23. "Девня - трейд"
 24. "ЕКО - Инвест" ЕООД
 25. Б К С - Девня
 26. "Строителна механизация Варна" АД
 27. "Р У Д - Варна"
 28. "Геопет М"
 29. "Девня инвест"
 30. ОК "Маркови" ООД
 31. Високи Инженерни Съоръжения
 32. М С К - Казичене
 33. "Силдекс"
 34. З М К
 35. "Норд" АД, гр. Девня
 36. "Районен съд - Варна", гр. Варна
 37. "Районен съд - Девня", гр. Девня
 38. "Мрамор и Гранит" ООД, гр. Варна
 39. "Катрин 22" , гр. Варна
 40. "Ролко България" ООД, гр. Варна
 41. "Каолин" АД, гр. Сеново
 42. "Нафтекс инженеринг" АД, гр. София
 43. "Девня цимент" АД, гр. Девня
 44. "Полимери" АД, гр. Девня
 45. "Юмикор Мед" , гр. Пирдоп
 46. "Камко" ООД, гр. Варна
 47. "Птицеком" ЕООД, гр. Варна
 48. "Хидрострой" АД, гр. Варна
 49. "Агрополихим" АД, гр. Девня
 50. "Инспекция по охрана на труда" , гр. Варна
 51. "Птицеком" ЕООД, гр. Варна
 52. "Стефани - трейдинг" ЕООД, гр. София
 53. "ОСК" АД, гр. София