"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

КОНТАКТИ

Изпълнителен директор:

Стоян Калчев

Адрес: гр. Девня , Промишлена Зона
Телефон: +359 (0)519 93018
+359 (0)519 93040
Факс: +359 (0)519 92862
E-mail: zavodski.stroeji@mail.bg
zavodski.stroeji@corpusgroup.bg

Главен инженер/ Технически директор:

Пламен Димитров

Адрес: гр. Девня , Промишлена Зона
Телефон: +359 (0)519 93018
Факс: +359 (0)519 92862
E-mail: zavodski.stroeji@mail.bg
zavodski.stroeji@corpusgroup.bg

Финансово-счетоводен отдел:

Марияна Василева

Адрес: гр.Варна 9000 Централна поща
Телефон: +359 (0)519 93018
+359 (0)519 93040
Факс: +359 (0)519 92862
E-mail: zavodski.stroeji@mail.bg
zavodski.stroeji@corpusgroup.bg

Технически отдел:

Руска Стоянова

Адрес: гр.Варна 9000 Централна поща
Телефон: +359 (0)519 92225
+359 (0)52 571456
Факс: +359 (0)519 92862
+359 (0)52 571432
Мобилен телефон: +359 (0) 885 603509
E-mail: zavodski.stroeji@mail.bg
zavodski.stroeji@corpusgroup.bg

Директор за връзка с инвеститори:

Симона Георгиева

Адрес: гр.Варна 9023 ПК 212
Телефон: +359 (0)52 57 14 48
+359 (0)52 57 14 33
Факс: +359 (0)52 57 14 32
E-mail: zavodski.stroeji@mail.bg
simona@corpusgroup.bg