"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

ИСТОРИЯ

"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД е строителна фирма със седалище в гр.Девня, кв.Повеляново. През 1952г. като поделение на СО "Промишлено строителство" - гр.София е създадено строително управление "Заводски строежи - Девня", чиято основна цел е промишлено строителство в региона на гр. Девня.

Строителното управление "Заводски строежи - Девня" е участвало в изграждането на Завод за соди - "Карл Маркс", Завод за цимент, Завод за захар, Завод за PVC, Нов завод за сода, Завод за изкуствени торове, Завод за производство на винилхлорид и поливинилхлорид, ТЕЦ "Девня", ТЕЦ "Варна", РТС за карбамид, Тежка сода и др. Освен в региона на гр.Девня, строително управление "Заводски строежи - Девня" изгражда и част газопроводната мрежа в България - Компресорна станция в с.Брестак, Варненско и в гр.Кардам, МК - Перник, Стан 300 - с.Дебелт, АЕЦ Козлодуй, Завод за царевица - Разград.

През 1991г. строително управление "Заводски строежи - Девня" е преобразувано като дружество с ограничена отговорност "Девнястройинженеринг". Основната дейност на дружеството е вече реконструкция и основни ремонти на промишлените монтажи в Девня. Участвало е в изграждането и на много други обекти с битов и обществен характер.

1997г. дава ново начало на дейността. След проведени търгове на масовата приватизация "Девнястройинженеринг"ЕООД е преобразувано в "Заводски строежи - Девня" - частно акционерно дружество, управлявано от Съвет на Директорите. Със своя 47 годишен опит в изграждането, както на нови, така и на ремонтно-възстановителни работи на обектите от циментово, торово, химическо и други производства, "Заводски строежи - Девня" АД е главен изпълнител и на множество културно-битови сгради като поликлиники, хотели, подлези в гр.Варна, киносалони, ресторанти, спортни зали, складови бази и др.