"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

ЕКИП

Броят на персонала на "Заводски Строежи - Девня" АД варира в зависимост от изпълняваните обекти. Екипът, с който работи фирмата се състои от:

 • Изпълнителен директор
 • Главен инженер
 • Технически секретар
 • Финансово - счетоводен персонал
 • Административен персонал
 • Технически ръководители
 • Арматуристи
 • Дърводелци
 • Монтажници
 • Заварчици
 • Тенекеджии
 • Водопроводжици
 • Кранисти
 • Общи работници
 • Лаборанти
 • Шофьори
 • Ел. техници
 • Склададжии
 • Охранители
 • Чистачи
 • Готвач
 • Касиер - Домакин