"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

МИНАЛИ ПРОЕКТИ

Изградени, реконструирани и обновени обекти през изминалите години, както и обекти, по които са извършвани ремонтни работи

до 1999г.

А. В района на градовете Варна и Девня:

 1. Завод за сода "Карл Маркс"
 2. Завод за цимент и разширение 1977г, 78г, 79г.
 3. Завод за захар
 4. ТЕЦ - Девня и разширения 1974г. до 1989г.
 5. ТЕЦ - Варна, с.Езерово и разширения 1965г. до 1997г.
 6. Сгуроотвал на ТЕЦ - Варна до 1997г.
 7. Нов завод за калцирана сода 1974г.
 8. Завод за сл.минерални торове - АТЗ 1974г.
 9. Н О Р Д 1971г.
 10. Завод за хлор ВХ и ПВХ 1978г.
 11. Фериботен комплекс Варна - Запад 1978г.
 12. РТС за карбамид 1990г.
 13. Тежка сода 1987г.
 14. Завод за сол и разсол - Провадия 1977г.
 15. ПВЗ - Вълчи дол 1976г.
 16. КЗУ - Девня 1981г.
 17. ПВЗ - Девня 1976 - 77г.
 18. Кариера "Марциана" 1983 - 84г.
 19. Кариера "ЗДВ", "Люляк"
 20. Компресорна станция "Брестак" 1974 - 75г.
 21. Компресорна станция "Кардам" 1989г.
 22. Биомаш - Варна 1989 - 90г.
 23. Биомаш - Провадия 1989г.
 24. Складова база ОПСО - Варна 1976г, 1986г.
 25. Складова база "Вторични суровини" - Девня 1978г.
 26. Складова база "Вторични суровини" - Варна 1985г.
 27. Сгуроотвал Падина и разширения до VI етап 1965 - 74г.
 28. Завод за радионавигационна апаратура - Варна 1985г.
 29. Завод за безалкохолни напитки - Варна 1976г.
 30. Винзавод - Варна 1977г.
 31. КК "Янко Костов" - Варна 1977г.
 32. Завод за аеродинамични изследвания - Варна, хидробаза и разширения 1976 - 87г.
 33. Хлебозавод - Варна
 34. Нов хлебозавод - Варна 1979г.
 35. Разширение завод за стъкло "Стойко Пеев", гр.Белослав 1985г.
 36. Автостопанство - Девня 1972г, разширения 1984г.
 37. База УСМ - Девня 1975г.
 38. База УСМ - Варна 1975г.
 39. Отоплителна централа "Владислав Варненчик" - Варна 1989г.
 40. Подстанция - Вълчи дол 1979г.
 41. Строй-база на Заводски строежи - Девня 1972г.
 42. Свинекомплекс - Слънчево 1973г.
 43. Транзитен газопровод - Кардам 1989г.
 44. ЗКМ "Стоян Павлов" - Варна 1984г.
 45. НПК "Черно море" - Варна 1987г.
 46. КЗ "Г.Димитров" - Варна, цялостно ел.захранване 1985г.
 47. Районна складова база на СК "Електоизграждане" - Варна 1987г.
 48. Разширение млекоцентрала - Варна 1977г.
 49. Живачна електролиза - Девня 1977г.
 50. ЗСК - Девня 1976г.
 51. Б. В други райони на страната:

 52. МК - Перник, яма окалина 1982г.
 53. Стан 300 - с.Дебелт 1988г.
 54. АЕЦ - Козлодуй
 55. Завод за царевица - Разград
 56. ЗТМ - Радомир 1984г. и др.
 57. В. Културно - битови обекти:

 58. Поликлиника - Девня 1977г.
 59. Поликлиника кв.Владиславово - Варна 1989г.
 60. Киносалон - Повеляново 1976 - 77г.
 61. Киносалон кв.Владиславово - Варна 1989г.
 62. Културен дом - Повеляново 1974г.
 63. Ресторант "Марциана", разширение 1977г.
 64. Ресторант "Вълшебен извор", разширение 1977г.
 65. Хотел, поща, аптека - Девня 1980г.
 66. Хижа "Ловката" 1973г.
 67. Водопроводна и канализационна мрежа - кв.Н.Недев, Девня 1987г.
 68. Басейни "Южен плаж" - Варна 1986г.
 69. Ресторант "Н.Недев" - Девня 1981 - 82г.
 70. Хигиенна баня "Н.Недев" - Девня 1984г.
 71. Хигиенна баня - Повеляново 1974г.
 72. Самостоятелна книжарница кв.Владиславово - Варна 1977г.
 73. Ресторант Чернево 1977г.
 74. Климатична инсталация драматичен театър "Ст.Бъчваров" - Варна 1976г.
 75. Сладкарница - Повеляново 1976г.
 76. Комплекс "Знаме на мира" - Варна 1985г.
 77. Комплекс обществено хранене - Кипра 1983г.
 78. Основен ремонт "Стационар" - Девня 1979г.
 79. Рибовъдно стопанство - Девня 1982г.
 80. Жилищни блокове в Девня, Езерово, Повеляново, Варна, Чернево и др.
 81. - жилищни блокове в гр.Девня:

  кв.Повеляново І - бл. от 1 до 12 - 1971г.
  кв.Повеляново ІІ - бл. от 1 до 9 - 1973г.
  кв.Нанко Недев - бл. от 1 до 5 - 1973г.
  общежитие на СО "Промишлено строителство" - Девня - 1973г.

  - жилищни блокове с.Чернево:

  бл. 1 - 1973г, бл. 2 - 1974г.

  - жилищни блокове в гр.Варна:

  ЖСК на ТЕЦ "Варна" І - 1970г.
  ЖСК на ТЕЦ "Варна" ІІ, бл.56 - кв."Чайка" - 1973г.
  ЖСК на "Заводски строежи" на ул."Чаталджа" - 1973г.
  Бл. 27, кв. "Чайка" - 1973г.
  Бл. 30, кв. "Чайка" - 1977г.
  ЕПЖБ бл. 11, кв.Владиславово, всички секции 1977 - 82г.
  Бл. 30, кв.Владиславово - 1988г. и др.

 82. Реконструкция и модернизация на зоната около улиците "Бр.Миладинови", "М.Дринов", бул."Д.Павлов", бул."Г.Димитров" - 1981г.
 83. Партиен дом - Варна 1981г.
 84. Жилищна сграда и подблокова част на Морфлот - Варна 1980г.
 85. Терапевтичен блок, Дизелова централа - Варна 1987г.
 86. Реконструкция и модернизация на автосервизната работилница на ОК на БКП - Варна 1987г.
 87. Детска градина кв."Н.Недев" - Девня 1976г.
 88. Детска градина кв. "Победа" - Варна 1979г.
 89. Детска градина кв."Чайка" - Варна 1977г.
 90. Разширение спортна зала "Спартак" - Варна 1987г.
 91. Разширение на Двореца на културата и спорта - Варна 1985г.
 92. Фестивален и конгресен център, склад декори - Варна 1987г.
 93. Разширение ресторант "Трифон Зарезан" - Златни Пясъци 1996г.
 94. Комплекс "Знаме на мира" - Варна 1985г.
 95. Ресторант "Корабчето" - Варна 1992г.
 96. Реконструкция УБО - Златни Пясъци 1989г.
 97. Реконструкция Почивна база на профсъюзите - к.Дружба 1994г.
 98. Почивна база на Министерски Съвет - к.Дружба
 99. Почивна база на ОПСО - к.Златни Пясъци 1983г.
 100. Почивна база на СО "Промишлено строителство", разширение 1991г.
 101. Почивна база на ЗРНА - Фичоза, Варна 1991г.
 102. Почивна база на ТЕЦ - Девня, Фичоза, ремонт 1992г.
 103. Реконструкция на почивна станция на "АлВас" 1998г.
 104. Търговски комплекси и административно - битови центрове на "Солвей Соди и "Агрополихим" - Девня 1974г.
 105. Търговски обекти в гр.Девня
 106. Изграждане на музей "Марцианополис" - Девня
 107. Вертикална планировка пред община Варна
 108. Подлези в гр.Варна и мн.др.

1999г. - 2000г.

Обект "Агрополихим" АД, гр.Девня:
(включващ множество цехове, складове и др.)

Обект Строителни работи "Пристанище Варна - Запад"
Инвеститор: "Ойлтанкинг България" АД
(включващ множество подобекти и др.)

Обект Фабрика за конфекция "Пиринтекс", гр.Гоце Делчев -разширение ІІ-ри етап

Обект: "Солвей Соди" АД, гр. Девня

Обект: "ТЕЦ - Девня" АД, гр. Девня

Обект: "Девня - цимент" АД, гр. Девня

Обект: "Здравно - осигурителна каса" гр. Враца

Обект: "Автостопанство" гр. Варна

Обект: "Бензиностанции OMV" гр. Варна

2001г.

 1. "Ойлтанкинг - България"
 2. Изпарителни полета за добив на промишлена сол
 3. Бензиностанции OMV - гр.Русе, гр.Силистра, гр.Враца, гр.Перник, гр.Плевен:
 4. Депо за твърди битови отпадъци
 5. Община Девня
 6. Община Добрич
 7. "ТЕЦ - Варна", с. Езерово
 8. "Агрополихим" АД, гр. Девня
 9. "Солвей Соди" АД, гр. Девня
 10. "Девен" АД, гр. Девня /"ТЕЦ - Девня"/
 11. Хотел "Интернационал", к.Златни Пясъци
 12. ОУ кв.Повеляново, гр. Девня
 13. Пристанище "Варна - Изток" Пристанище "Варна - Запад"
 14. Завод за фаянс, гр. Каспичан
 15. "Дере - Максуда", гр. Варна
 16. Автомагистрала "Хемус", район Повеляново, Суворово, Слънчево
 17. Магазин "Пикадили - 3", гр. Варна
 18. Автостопанство, гр. Варна
 19. Териториална спедиторска кантора, гр. Варна
 20. Завод за моторни яхти, гр. Царево
2002г.
 1. Инвеститор: "Агрополихим" АД
 2. Инвеститор: "Рока - България" /Завод за фаянс - гр. Капичан/
 3. Инвеститор: "ТЕЦ - Варна" АД
 4. Инвеститор: Кораборемонтен завод "Одесос", гр. Варна
 5. Инвеститор: "Канотранс", гр. Варна
 6. Инвеститор: "Инжстрой", гр. Варна
 7. Инвеститор: "Солвей Соди" АД, гр. Девня
 8. Инвеститор: "Стамбули - България" ЕООД
 9. Инвеститор: "Одесос - колор", гр. Варна
 10. Инвеститор: Община гр. Добрич
 11. Инвеститор: Пристанище - Варна
 12. Инвеститор: "Девен" АД, гр. Девня
 13. Инвеститор: "Ойлтанкинг - България", гр. Девня
 14. Инвеститор: Сем.Кръстеви
 15. Инвеститор: "Ж.П. Комплекс", гр. Девня
 16. Инвеститор: Община гр. Девня
 17. Инвеститор: "ДиДжиТел", гр. Варна
 18. Инвеститор: СА "Акрабов", гр. Пловдив
 19. Инвеститор: Районен Съд, гр. Девня
 20. Инвеститор: "Девня - Цимент", гр. Девня
 21. Инвеститор: "Гифта", гр. Варна
2003г.
 1. Инвеститор: "Акваполис" АД, гр. Варна
 2. Инвеститор: "Бросс" АД, гр. Варна
 3. Инвеститор: ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна
 4. Инвеститор: "ТЕЦ - Варна"
 5. Инвеститор: Банка "Хенрос", гр. Варна
 6. Инвеститор: "Агрополихим" АД, гр. Девня
 7. Инвеститор: Завод за фаянс "Рока - България"
 8. Инвеститор: "КЗУ", гр. Варна
 9. Инвеститор: ИП "Пристанищна администрация", гр. София
 10. Инвеститор: "Пристанище - Варна"
 11. Инвеститор: "Девня - цимент"гр. Девня
2004г.
 1. Инвеститор: "Бросс" ад, гр.Варна
 2. Инвеститор: ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна
 3. Инвеститор: "Агрополихим" АД, гр. Девня
 4. Инвеститор: "ТЕЦ - Варна"
 5. Инвеститор: "Хидрострой", гр. Варна
 6. Инвеститор: "Девня - Цимент", гр. Девня
 7. Инвеститор: "ОСК" АД, гр. София
 8. Инвеститор: "Киров" АД, гр. София
 9. Инвеститор: "Изоламат" ООД, гр. София
 10. Инвеститор: "Ойлтанкинг" АД, гр. Варна
 11. Инвеститор: "Алгид" ЕООД, гр. Варна
 12. Инвеститор: "Инжстрой - инженеринг", гр. Варна
 13. Инвеститор: "АБВ" АД, гр. Варна
 14. Инвеститор: "Пристанище - Варна"
 15. Инвеститор: "Монтажи" ЕАД, гр. София
 16. Инвеститор: "Стефани - трейдинг" ЕООД, гр. София
 17. Инвеститор: "Дарко", гр. Варна
 18. Инвеститор: "Декафос" АД, гр. Девня
 19. Инвеститор: "Камко" ООД, гр. Варан
 20. Инвеститор: "Птицеком" ЕООД, гр. Варна
2005г.
 1. Инвеститор: "Дарко"ООД , гр. Варна
 2. Инвеститор: "Норд" АД, гр. Девня
 3. Инвеститор: "Районен съд - Варна", гр. Варна
 4. Инвеститор: "Районен съд - Девня", гр. Девня
 5. Инвеститор: "Мрамор и Гранит" ООД, гр. Варна
 6. Инвеститор: "Катрин 22" , гр. Варна
 7. Инвеститор: "Ролко България" ООД, гр. Варна
 8. Инвеститор: "Каолин" АД, гр. Сеново
 9. Инвеститор: "Нафтекс инженеринг" АД, гр. София
 10. Инвеститор: "Полимели" АД, гр. Девня
 11. Инвеститор: "Девня цимент" АД, гр. Девня
 12. Инвеститор: "Полимели" АД, гр. Девня
 13. Инвеститор: "Юмикор Мед" , гр. Пирдоп
 14. Инвеститор: "Камко" ООД, гр. Варна
 15. Инвеститор: "Птицеком" ЕООД, гр. Варна
 16. Инвеститор: "Хидрострой" АД, гр. Варна
 17. Инвеститор: "Агрополихим" АД, гр. Девня
 18. Инвеститор: "Инспекция по охрана на труда" , гр. Варна
 19. Инвеститор: "Птицеком" ЕООД, гр. Варна
 20. Инвеститор: "Стефани - трейдинг" ЕООД, гр. София
 21. Инвеститор: "ОСК" АД, гр. София
 22. Инвеститор: "Бросс" ад, гр.Варна
 23. Инвеститор: ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна
 24. Инвеститор: "ТЕЦ - Варна"
 25. Инвеститор: "Инжстрой - инженеринг", гр. Варна
 26. Инвеститор: "Стефани - трейдинг" ЕООД, гр. София