"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

Протоколи от Общи събрания на акционерите

Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 07.03.2018г. Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 07.03.2018г.

Списък на акционерите, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 07.03.2018г. Списък на акционерите, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 07.03.2018г.

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.06.2016г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.06.2016г. 204KB

Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 27.06.2016г. Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 27.06.2016г. 33KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 26.06.2015г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 26.06.2015г. 212KB

Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 26.06.2015г. Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 26.06.2015г. 32KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.06.2014г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.06.2014г. 198KB

Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 27.06.2014г. Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 27.06.2014г. 188KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 04.10.2013г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 04.10.2013г. 111KB

Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 04.10.2013г. Списък на акционерите, присъствали на Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД на 04.10.2013г. 37KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.07.2013г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 25.07.2013г. 2 100KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски 
строежи Девня АД от 27.07.2011г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 20.07.2012г. 1 193KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.07.2011г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 27.07.2011г. 1 191KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 25.06.2010г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 25.06.2010г. 175KB

Списък на присъствалите акционери от 25.06.2010г. Списък на присъствалите акционери от 25.06.2010г. 23KB

Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 22.05.2009г. Протокол от Общо събрание на акционерите на Заводски строежи Девня АД от 22.05.2009г. 182KB