"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД English

ТЕХНОЛОГИИ

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД разполага с мощен екип от квалифицирани специалисти и работници. Добре са усвоени и се прилагат по обекти на дружеството следните нови и модерни технологии по части, както следва:

1. Груб строеж:

 • шлайфани бетонови настилки;
 • износоустойчиви покрития с топинг;
 • зидарии със съвременни материали;
 • едроплощни кофражни форми;
 • съвременни скелета.

2. Довършителни работи:

 • системи за сухо строителство;
 • окачени тавани;
 • окачени фасади;
 • алуминиеви и РVС дограми (вътрешни и външни);
 • шпакловки и замазки с нови материали;
 • топлоизолации със съвременни материали;
 • хидроизолации на газопламъчно залепяне;
 • нови покривни системи.

3. В и К част:

 • водопроводи от полиетилен и полипропилен на челни и муфени заварки;
 • канализации от РVС и полиетилен ВП.

Дружеството разполага с мощна техника и механизация от ново поколение.